Wat is tuintherapie Wat is creatieve therapie tuin   Beroepsprofiel Beroepsprofiel   Ritme in tuintherapie Ritme in Tuintherapie Email ons Email  
Voor wie Voor wie is creatieve therapie tuin   Publicaties Publicaties en artikelen   Links Links en Boekenlijst Ga terug naar de beginpagina Home  

Voor wie is creatieve therapie tuin

Voor wie is creatieve therapie tuin

Creatieve therapie is in eerste instantie non-verbaal van karakter en is in principe geschikt voor de behandeling van zeer uiteenlopende problemen. Vaak zijn deze problemen overwegend psychisch van aard of hangen ze samen met een levensfase, met ontwrichtingen van relaties en het sociale leven, met lichamelijke klachten, fobieŽn, de ordening van het dagelijks leven, verslaving, de opvoeding, het leren. Tot het werkterrein van de tuintherapeut behoren derhalve de psychiatrie, algemene ziekenhuizen, het RIAGG, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, scholen voor kinderen die moeilijk leren of moeilijk opvoedbaar zijn, klinieken voor verslaafden, penitentiaire inrichtingen,revalidatiecentra, instellingen die zorg verlenen aan ouderen, de hulpverlening aan daders en slachtoffers van misdrijven, het vluchtelingenwerk. Tuintherapeuten werken zowel met groepen als met individuele cliŽnten en het is gebruikelijk dat zij een bijdrage leveren aan de diagnostiek door middel van observaties.

 

Indicatie en contra-indicatie

Globaal genomen gelden de volgende richtlijnen voor de geschiktheid van creatieve therapie tuin bij de hulpverlening:
Indicaties: Affiniteit met tuinieren of de natuur; met de handen bezig willen zijn; noodzaak om te aarden,contact maken met het eigen gevoel, het besef van de realiteit ontwikkelen; omgaan met leven en dood, rouwen; leren uiten van emoties; anders vorm geven aan agressie en destructieve neigingen;betrokken durven raken en bindingen aangaan; problemen rond identiteit; loslaten van dwangmatige beheersing; leren verzorgen, nemen van verantwoordelijkheid; afbakenen, grenzen stellen, een eigen plek maken, een veilige basis; naar buiten treden.
Contra- indicatie: Onoverwinnelijke afkeer van tuinieren, extreme smetvrees, ernstig acting out-gedrag.