Wat is tuintherapie Wat is creatieve therapie tuin   Beroepsprofiel Beroepsprofiel   Ritme in tuintherapie Ritme in Tuintherapie Email ons Email  
Voor wie Voor wie is creatieve therapie tuin   Publicaties Publicaties en artikelen   Links Links en Boekenlijst Ga terug naar de beginpagina Home  

Beroepsprofiel

Het gebruik van eigenschappen van de tuin in de creatieve therapie   Methodieken

De behandeling: kenmerken van de tuin, de rol van de therapeut, doelen en methodieken   Faciliteiten en budget
Indicaties en contra-indicaties voor creatieve therapie tuin   Geschiedenis van de creatieve therapie tuin en recente ontwikkelingen
       

Dit profiel van de creatieve therapie tuin is een aanvulling op het algemeneberoepsprofiel van de creatief therapeut, dat is opgesteld door de NVKT, de Nederlandse vereniging van creatief therapeuten. Dit gedeelte van de website is toegspitstop de specifieke eigenschappen van de tuin als middel voor het geven van creatieve therapie.

Creatieve therapie tuin of tuintherapie is gericht op de therapeutische effecten van de omgang met de natuurlijke omgeving en de al dan niet kunstzinnige producten, die daaruit voortvloeien. Uitgangspunt is, dat de beleving van en de vormgeving door de cliënt inclusief de reflectie daarop een helend effect hebben. De therapeut begeleidt dit proces.

het doel van dit beroepsprofiel is de lezer inzicht te verschaffen in de werking van creatieve therapie tuin. Dat gebeurt aan de hand van de kenmerken van de tuin in het licht van therapeutische doelstellingen. Deze kenmerken worden samengevat in schema's, die op de behandeling gericht zijn. Een overzicht van veel voorkomende indicaties maakt duidelijk om welke problematiek dan wel groepen van cliënten het gaat.